A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Skórcz

Skórcz
brak 2.47% 2.78% 3.10% 3.41% 3.73% 4.04% 4.35% 4.67% 4.98% 5.30%
danych 2.77% 3.09% 3.40% 3.72% 4.03% 4.34% 4.66% 4.97% 5.29% 5.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 727
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:566
Liczba ważnych kart:566
Frekwencja wyborcza:20.76%
Liczba głosów ważnych:550
% głosów ważnych:97.17%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 2.55%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 2 14.29 0.36
KĘPKA Teresa 4 28.57 0.73
PLOTZKE Kazimierz Julian 1 7.14 0.18
KURSKA Anna Maria 1 7.14 0.18
JAWORSKI Adam Marek 1 7.14 0.18
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 1 7.14 0.18
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 3 21.43 0.55
ZAWADA Andrzej Robert 1 7.14 0.18
KRÓL Maria Kazimiera 0 0.00 0.00
PILKIEWICZ Olena 0 0.00 0.00