A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Bobowo

Bobowo
brak 2.47% 2.78% 3.10% 3.41% 3.73% 4.04% 4.35% 4.67% 4.98% 5.30%
danych 2.77% 3.09% 3.40% 3.72% 4.03% 4.34% 4.66% 4.97% 5.29% 5.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 295
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:394
Liczba ważnych kart:394
Frekwencja wyborcza:17.17%
Liczba głosów ważnych:373
% głosów ważnych:94.67%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 3.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 1 8.33 0.27
KĘPKA Teresa 2 16.67 0.54
PLOTZKE Kazimierz Julian 1 8.33 0.27
KURSKA Anna Maria 1 8.33 0.27
JAWORSKI Adam Marek 2 16.67 0.54
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 1 8.33 0.27
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 3 25.00 0.80
ZAWADA Andrzej Robert 0 0.00 0.00
KRÓL Maria Kazimiera 0 0.00 0.00
PILKIEWICZ Olena 1 8.33 0.27