A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Bobowo

Bobowo
brak 1.76% 2.30% 2.83% 3.37% 3.90% 4.44% 4.98% 5.51% 6.05% 6.58%
danych 2.29% 2.82% 3.36% 3.89% 4.43% 4.97% 5.50% 6.04% 6.57% 7.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 295
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:394
Liczba ważnych kart:394
Frekwencja wyborcza:17.17%
Liczba głosów ważnych:373
% głosów ważnych:94.67%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 6.70%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DZIAMBOR Artur Erwin 16 64.00 4.29
WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 3 12.00 0.80
MARUSIK Elżbieta Maria 0 0.00 0.00
KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz 1 4.00 0.27
ŁAGUS Marcin Tadeusz 0 0.00 0.00
GUZOWSKA Marzena Beata 1 4.00 0.27
KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 4 16.00 1.07
GIEŁDON Piotr Tadeusz 0 0.00 0.00
KULASIEWICZ Agata 0 0.00 0.00
MAKSYMOWICZ-CZAPKOWSKA Dorota Elżbieta 0 0.00 0.00