A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Bobowo

Bobowo
brak 14.48% 16.93% 19.37% 21.82% 24.26% 26.71% 29.15% 31.60% 34.04% 36.49%
danych 16.92% 19.36% 21.81% 24.25% 26.70% 29.14% 31.59% 34.03% 36.48% 38.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 295
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:394
Liczba ważnych kart:394
Frekwencja wyborcza:17.17%
Liczba głosów ważnych:373
% głosów ważnych:94.67%
Liczba głosów na listy komitetu:54
% 14.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 20 37.04 5.36
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 10 18.52 2.68
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 2 3.70 0.54
CHRZANOWSKA Beata 3 5.56 0.80
ŚWILSKI Ryszard Jan 2 3.70 0.54
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 1 1.85 0.27
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 0 0.00 0.00
ROGOWIEC Katarzyna 0 0.00 0.00
KULAS Jan Edward 1 1.85 0.27
WAŁĘSA Jarosław Leszek 15 27.78 4.02