A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Bobowo

Bobowo
brak 0.39% 0.58% 0.78% 0.97% 1.17% 1.36% 1.55% 1.75% 1.94% 2.14%
danych 0.57% 0.77% 0.96% 1.16% 1.35% 1.54% 1.74% 1.93% 2.13% 2.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 295
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:394
Liczba ważnych kart:394
Frekwencja wyborcza:17.17%
Liczba głosów ważnych:373
% głosów ważnych:94.67%
Liczba głosów na listy komitetu:3
% 0.80%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 2 66.67 0.54
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 0 0.00 0.00
DZIADUL Piotr Tomasz 0 0.00 0.00
PIASECKA Dorota Magdalena 0 0.00 0.00
KRUPA Łukasz 0 0.00 0.00
MARCINKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00
TACKOWIAK Irena Aleksandra 0 0.00 0.00
ZALESIŃSKA Dominika 0 0.00 0.00
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 1 33.33 0.27
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0 0.00 0.00