A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Skórcz

Skórcz
brak 14.48% 16.93% 19.37% 21.82% 24.26% 26.71% 29.15% 31.60% 34.04% 36.49%
danych 16.92% 19.36% 21.81% 24.25% 26.70% 29.14% 31.59% 34.03% 36.48% 38.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 552
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:631
Liczba ważnych kart:631
Frekwencja wyborcza:17.76%
Liczba głosów ważnych:600
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:149
% 24.83%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 75 50.34 12.50
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 21 14.09 3.50
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 2 1.34 0.33
CHRZANOWSKA Beata 2 1.34 0.33
ŚWILSKI Ryszard Jan 20 13.42 3.33
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 4 2.68 0.67
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 2 1.34 0.33
ROGOWIEC Katarzyna 0 0.00 0.00
KULAS Jan Edward 6 4.03 1.00
WAŁĘSA Jarosław Leszek 17 11.41 2.83