A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Skórcz

Skórcz
brak 0.39% 0.58% 0.78% 0.97% 1.17% 1.36% 1.55% 1.75% 1.94% 2.14%
danych 0.57% 0.77% 0.96% 1.16% 1.35% 1.54% 1.74% 1.93% 2.13% 2.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 552
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:631
Liczba ważnych kart:631
Frekwencja wyborcza:17.76%
Liczba głosów ważnych:600
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 2.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 6 42.86 1.00
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 3 21.43 0.50
DZIADUL Piotr Tomasz 0 0.00 0.00
PIASECKA Dorota Magdalena 1 7.14 0.17
KRUPA Łukasz 3 21.43 0.50
MARCINKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00
TACKOWIAK Irena Aleksandra 0 0.00 0.00
ZALESIŃSKA Dominika 1 7.14 0.17
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 0 0.00 0.00
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0 0.00 0.00