A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Miasto Pelplin

Pelplin
brak 1.88% 2.22% 2.57% 2.91% 3.25% 3.60% 3.94% 4.28% 4.62% 4.97%
danych 2.21% 2.56% 2.90% 3.24% 3.59% 3.93% 4.27% 4.61% 4.96% 5.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 792
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 162
Liczba ważnych kart:2 161
Frekwencja wyborcza:16.90%
Liczba głosów ważnych:2 033
% głosów ważnych:94.08%
Liczba głosów na listy komitetu:108
% 5.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 12 11.11 0.59
ZWARA Piotr Roman 1 0.93 0.05
KOZŁOWSKI Jan 15 13.89 0.74
LABUDA Maria Barbara 5 4.63 0.25
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 65 60.19 3.20
KOTAS Wojciech Tomasz 1 0.93 0.05
SIUDEK Małgorzata 2 1.85 0.10
GŁADYSZ Anna Marta 1 0.93 0.05
JAWORSKI Karol Artur 6 5.56 0.30