A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Rumia

Rumia
brak 1.65% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.06% 3.34% 3.62% 3.91% 4.19%
danych 1.92% 2.20% 2.49% 2.77% 3.05% 3.33% 3.61% 3.90% 4.18% 4.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 531
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 811
Liczba ważnych kart:11 808
Frekwencja wyborcza:32.33%
Liczba głosów ważnych:11 506
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:190
% 1.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 46 24.21 0.40
KĘPKA Teresa 74 38.95 0.64
PLOTZKE Kazimierz Julian 18 9.47 0.16
KURSKA Anna Maria 20 10.53 0.17
JAWORSKI Adam Marek 5 2.63 0.04
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 5 2.63 0.04
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 13 6.84 0.11
ZAWADA Andrzej Robert 4 2.11 0.03
KRÓL Maria Kazimiera 1 0.53 0.01
PILKIEWICZ Olena 4 2.11 0.03