A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Wejherowo

Wejherowo
brak 20.05% 22.98% 25.91% 28.84% 31.77% 34.70% 37.62% 40.55% 43.48% 46.41%
danych 22.97% 25.90% 28.83% 31.76% 34.69% 37.61% 40.54% 43.47% 46.40% 49.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 671
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 467
Liczba ważnych kart:10 463
Frekwencja wyborcza:27.79%
Liczba głosów ważnych:10 172
% głosów ważnych:97.22%
Liczba głosów na listy komitetu:4 767
% 46.86%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 2 107 44.20 20.71
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 511 10.72 5.02
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 554 11.62 5.45
CHRZANOWSKA Beata 52 1.09 0.51
ŚWILSKI Ryszard Jan 18 0.38 0.18
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 35 0.73 0.34
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 36 0.76 0.35
ROGOWIEC Katarzyna 39 0.82 0.38
KULAS Jan Edward 11 0.23 0.11
WAŁĘSA Jarosław Leszek 1 404 29.45 13.80