A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Gniewino

Gniewino
brak 1.65% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.06% 3.34% 3.62% 3.91% 4.19%
danych 1.92% 2.20% 2.49% 2.77% 3.05% 3.33% 3.61% 3.90% 4.18% 4.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 308
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:988
Liczba ważnych kart:988
Frekwencja wyborcza:18.61%
Liczba głosów ważnych:916
% głosów ważnych:92.71%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 4.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 9 23.08 0.98
KĘPKA Teresa 5 12.82 0.55
PLOTZKE Kazimierz Julian 10 25.64 1.09
KURSKA Anna Maria 2 5.13 0.22
JAWORSKI Adam Marek 8 20.51 0.87
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 2 5.13 0.22
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 0 0.00 0.00
ZAWADA Andrzej Robert 1 2.56 0.11
KRÓL Maria Kazimiera 1 2.56 0.11
PILKIEWICZ Olena 1 2.56 0.11