A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Linia

Linia
brak 1.65% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.06% 3.34% 3.62% 3.91% 4.19%
danych 1.92% 2.20% 2.49% 2.77% 3.05% 3.33% 3.61% 3.90% 4.18% 4.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:941
Liczba ważnych kart:941
Frekwencja wyborcza:21.01%
Liczba głosów ważnych:906
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:37
% 4.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 4 10.81 0.44
KĘPKA Teresa 10 27.03 1.10
PLOTZKE Kazimierz Julian 3 8.11 0.33
KURSKA Anna Maria 9 24.32 0.99
JAWORSKI Adam Marek 3 8.11 0.33
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 1 2.70 0.11
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 2 5.41 0.22
ZAWADA Andrzej Robert 3 8.11 0.33
KRÓL Maria Kazimiera 2 5.41 0.22
PILKIEWICZ Olena 0 0.00 0.00