A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Linia

Linia
brak 1.70% 2.08% 2.45% 2.83% 3.20% 3.58% 3.96% 4.33% 4.71% 5.08%
danych 2.07% 2.44% 2.82% 3.19% 3.57% 3.95% 4.32% 4.70% 5.07% 5.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:941
Liczba ważnych kart:941
Frekwencja wyborcza:21.01%
Liczba głosów ważnych:906
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:22
% 2.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 2 9.09 0.22
ZWARA Piotr Roman 5 22.73 0.55
KOZŁOWSKI Jan 5 22.73 0.55
LABUDA Maria Barbara 2 9.09 0.22
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 4 18.18 0.44
KOTAS Wojciech Tomasz 1 4.55 0.11
SIUDEK Małgorzata 2 9.09 0.22
GŁADYSZ Anna Marta 1 4.55 0.11
JAWORSKI Karol Artur 0 0.00 0.00