A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Linia

Linia
brak 0.11% 0.16% 0.21% 0.26% 0.31% 0.36% 0.41% 0.46% 0.51% 0.56%
danych 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% 0.45% 0.50% 0.55% 0.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:941
Liczba ważnych kart:941
Frekwencja wyborcza:21.01%
Liczba głosów ważnych:906
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.55%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 1 20.00 0.11
RZEPKA Szymon Stanisław 2 40.00 0.22
MIETKOWSKI Karol 0 0.00 0.00
WESOŁA Joanna Małgorzata 2 40.00 0.22
ALTMANN Paula 0 0.00 0.00