A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Linia

Linia
brak 20.05% 22.98% 25.91% 28.84% 31.77% 34.70% 37.62% 40.55% 43.48% 46.41%
danych 22.97% 25.90% 28.83% 31.76% 34.69% 37.61% 40.54% 43.47% 46.40% 49.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:941
Liczba ważnych kart:941
Frekwencja wyborcza:21.01%
Liczba głosów ważnych:906
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:208
% 22.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 83 39.90 9.16
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 17 8.17 1.88
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 34 16.35 3.75
CHRZANOWSKA Beata 5 2.40 0.55
ŚWILSKI Ryszard Jan 1 0.48 0.11
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 2 0.96 0.22
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 16 7.69 1.77
ROGOWIEC Katarzyna 2 0.96 0.22
KULAS Jan Edward 2 0.96 0.22
WAŁĘSA Jarosław Leszek 46 22.12 5.08