A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Łęczyce

Łęczyce
brak 1.65% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.06% 3.34% 3.62% 3.91% 4.19%
danych 1.92% 2.20% 2.49% 2.77% 3.05% 3.33% 3.61% 3.90% 4.18% 4.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 746
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 902
Liczba ważnych kart:1 902
Frekwencja wyborcza:21.75%
Liczba głosów ważnych:1 820
% głosów ważnych:95.69%
Liczba głosów na listy komitetu:66
% 3.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 26 39.39 1.43
KĘPKA Teresa 16 24.24 0.88
PLOTZKE Kazimierz Julian 5 7.58 0.27
KURSKA Anna Maria 4 6.06 0.22
JAWORSKI Adam Marek 4 6.06 0.22
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 1 1.52 0.05
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 5 7.58 0.27
ZAWADA Andrzej Robert 1 1.52 0.05
KRÓL Maria Kazimiera 2 3.03 0.11
PILKIEWICZ Olena 2 3.03 0.11