A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Wejherowo

Wejherowo
brak 1.65% 1.93% 2.21% 2.50% 2.78% 3.06% 3.34% 3.62% 3.91% 4.19%
danych 1.92% 2.20% 2.49% 2.77% 3.05% 3.33% 3.61% 3.90% 4.18% 4.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 629
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 774
Liczba ważnych kart:3 774
Frekwencja wyborcza:22.70%
Liczba głosów ważnych:3 627
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:138
% 3.80%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 23 16.67 0.63
KĘPKA Teresa 39 28.26 1.08
PLOTZKE Kazimierz Julian 36 26.09 0.99
KURSKA Anna Maria 17 12.32 0.47
JAWORSKI Adam Marek 7 5.07 0.19
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 2 1.45 0.06
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 3 2.17 0.08
ZAWADA Andrzej Robert 5 3.62 0.14
KRÓL Maria Kazimiera 2 1.45 0.06
PILKIEWICZ Olena 4 2.90 0.11