A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Sztum

Sztum
brak 1.81% 1.98% 2.14% 2.31% 2.47% 2.64% 2.81% 2.97% 3.14% 3.30%
danych 1.97% 2.13% 2.30% 2.46% 2.63% 2.80% 2.96% 3.13% 3.29% 3.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 057
Liczba ważnych kart:3 053
Frekwencja wyborcza:19.71%
Liczba głosów ważnych:2 884
% głosów ważnych:94.46%
Liczba głosów na listy komitetu:100
% 3.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 47 47.00 1.63
KOWALSKI Maciej Tomasz 8 8.00 0.28
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 12 12.00 0.42
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 2 2.00 0.07
NAWROT Gabriela Jolanta 4 4.00 0.14
MUŻA Wojciech Romuald 3 3.00 0.10
ALEGRE RASO Susana 1 1.00 0.03
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 1 1.00 0.03
PAWŁOWSKA Magdalena 7 7.00 0.24
BAUĆ Piotr Paweł 15 15.00 0.52