A  A+ A+

Miasto Brzeg Dolny

Brzeg Dolny
brak 15.01% 15.67% 16.34% 17.00% 17.66% 18.33% 18.99% 19.65% 20.31% 20.98%
danych 15.66% 16.33% 16.99% 17.65% 18.32% 18.98% 19.64% 20.30% 20.97% 21.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 082
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 833
Liczba ważnych kart:2 831
Frekwencja wyborcza:21.66%
Liczba głosów ważnych:2 727
% głosów ważnych:96.33%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  120  4.40
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  40  1.47
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  328  12.03
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  671  24.61
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  72  2.64
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  51  1.87
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  196  7.19
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 201  44.04
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  48  1.76
  Komitety razem 2 727  100