A  A+ A+

Powiat wołowski 

wołowski
brak 15.01% 15.67% 16.34% 17.00% 17.66% 18.33% 18.99% 19.65% 20.31% 20.98%
danych 15.66% 16.33% 16.99% 17.65% 18.32% 18.98% 19.64% 20.30% 20.97% 21.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 854
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 791
Liczba ważnych kart:7 789
Frekwencja wyborcza:19.55%
Liczba głosów ważnych:7 488
% głosów ważnych:96.14%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  220  2.94
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  845  11.28
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  517  6.90
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 814  37.58
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  133  1.78
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  274  3.66
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 144  28.63
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  435  5.81
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  106  1.42
  Komitety razem 7 488  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Brzeg Dolny 13 082  2 833  2 831  21.64  2 727  96.33
Wińsko 6 983  1 048  1 048  15.01  1 009  96.28
Wołów 19 789  3 910  3 910  19.76  3 752  95.96
Powiat ogółem 39 854  7 791  7 789  19.54  7 488  96.14