A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wołowski 

wołowski
brak 2.28% 2.39% 2.49% 2.60% 2.70% 2.81% 2.91% 3.02% 3.12% 3.23%
danych 2.38% 2.48% 2.59% 2.69% 2.80% 2.90% 3.01% 3.11% 3.22% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 854
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 791
Liczba ważnych kart:7 789
Frekwencja wyborcza:19.55%
Liczba głosów ważnych:7 488
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:220
% 2.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg Dolny 13 082  2 833  2 831  2 727  72  2.64
Wińsko 6 983  1 048  1 048  1 009  23  2.28
Wołów 19 789  3 910  3 910  3 752  125  3.33
Ogółem 39 854  7 791  7 789  7 488  220  2.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 83 37.73 1.11
KUBICA Anna Maria 69 31.36 0.92
NOWAK Bogusław Jerzy 6 2.73 0.08
GÓRNIAK Judyta 12 5.45 0.16
WIDŁAK Artur Fryderyk 3 1.36 0.04
NOWACKA Agata Łucja 15 6.82 0.20
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 0.91 0.03
ZAWADZKA Stanisława Natalia 8 3.64 0.11
TABISZ Jacek 10 4.55 0.13
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 12 5.45 0.16