A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wołowski 

wołowski
brak 1.36% 1.37% 1.39% 1.40% 1.41% 1.43% 1.44% 1.45% 1.46% 1.48%
danych 1.36% 1.38% 1.39% 1.40% 1.42% 1.43% 1.44% 1.45% 1.47% 1.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 854
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 791
Liczba ważnych kart:7 789
Frekwencja wyborcza:19.55%
Liczba głosów ważnych:7 488
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:106
% 1.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg Dolny 13 082  2 833  2 831  2 727  40  1.47
Wińsko 6 983  1 048  1 048  1 009  15  1.49
Wołów 19 789  3 910  3 910  3 752  51  1.36
Ogółem 39 854  7 791  7 789  7 488  106  1.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 36 33.96 0.48
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 26 24.53 0.35
GRENIUCH Tomasz Wiesław 3 2.83 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 5 4.72 0.07
BORODACZ Artur Piotr 4 3.77 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 12 11.32 0.16
DROZDOWSKA Joanna Ewa 7 6.60 0.09
ROK Wiesław Robert 2 1.89 0.03
LUDKOWSKA Maria 4 3.77 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 7 6.60 0.09