A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat wołowski 

wołowski
brak 1.44% 1.57% 1.71% 1.84% 1.98% 2.11% 2.24% 2.38% 2.51% 2.65%
danych 1.56% 1.70% 1.83% 1.97% 2.10% 2.23% 2.37% 2.50% 2.64% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 854
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 791
Liczba ważnych kart:7 789
Frekwencja wyborcza:19.55%
Liczba głosów ważnych:7 488
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:133
% 1.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg Dolny 13 082  2 833  2 831  2 727  51  1.87
Wińsko 6 983  1 048  1 048  1 009  28  2.78
Wołów 19 789  3 910  3 910  3 752  54  1.44
Ogółem 39 854  7 791  7 789  7 488  133  1.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 79 59.40 1.06
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 12 9.02 0.16
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 4 3.01 0.05
SICIŃSKA Lilianna 11 8.27 0.15
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 2 1.50 0.03
MAŁOLEPSZA Magdalena 7 5.26 0.09
DOBRUK Paweł Jan 3 2.26 0.04
PASZYN Paweł Stefan 3 2.26 0.04
ZDZIENICKA Ewa Maria 4 3.01 0.05
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 8 6.02 0.11