A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat wołowski 

wołowski
brak 10.21% 10.39% 10.57% 10.76% 10.94% 11.12% 11.30% 11.48% 11.67% 11.85%
danych 10.38% 10.56% 10.75% 10.93% 11.11% 11.29% 11.47% 11.66% 11.84% 12.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 854
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 791
Liczba ważnych kart:7 789
Frekwencja wyborcza:19.55%
Liczba głosów ważnych:7 488
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:845
% 11.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg Dolny 13 082  2 833  2 831  2 727  328  12.03
Wińsko 6 983  1 048  1 048  1 009  103  10.21
Wołów 19 789  3 910  3 910  3 752  414  11.03
Ogółem 39 854  7 791  7 789  7 488  845  11.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 679 80.36 9.07
WOŹNIAK Piotr Jan 32 3.79 0.43
KLEPACZ Apolonia Weronika 29 3.43 0.39
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 16 1.89 0.21
PIWCEWICZ Jolanta Anna 12 1.42 0.16
CHADŻY Wojciech 5 0.59 0.07
JANIEC Alicja Jadwiga 9 1.07 0.12
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 11 1.30 0.15
DUDA Katarzyna Beata 35 4.14 0.47
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 17 2.01 0.23