A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat wołowski 

wołowski
brak 21.11% 23.40% 25.70% 27.99% 30.28% 32.58% 34.87% 37.16% 39.45% 41.75%
danych 23.39% 25.69% 27.98% 30.27% 32.57% 34.86% 37.15% 39.44% 41.74% 44.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 854
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 791
Liczba ważnych kart:7 789
Frekwencja wyborcza:19.55%
Liczba głosów ważnych:7 488
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:2 814
% 37.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg Dolny 13 082  2 833  2 831  2 727  1 201  44.04
Wińsko 6 983  1 048  1 048  1 009  213  21.11
Wołów 19 789  3 910  3 910  3 752  1 400  37.31
Ogółem 39 854  7 791  7 789  7 488  2 814  37.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 2 052 72.92 27.40
JAZŁOWIECKA Danuta 49 1.74 0.65
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 514 18.27 6.86
SYNOWSKA Alicja 34 1.21 0.45
TUTAJ Jerzy 39 1.39 0.52
BROK Anna 31 1.10 0.41
WALKOWIAK Roman Wiktor 9 0.32 0.12
PICHLA Grażyna Bożena 31 1.10 0.41
KOTAPKA Jan Tomasz 45 1.60 0.60
RUDYK Cezariusz Emanuel 10 0.36 0.13