A  A+ A+

Miasto Wołów

Wołów
brak 15.01% 15.67% 16.34% 17.00% 17.66% 18.33% 18.99% 19.65% 20.31% 20.98%
danych 15.66% 16.33% 16.99% 17.65% 18.32% 18.98% 19.64% 20.30% 20.97% 21.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 789
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 910
Liczba ważnych kart:3 910
Frekwencja wyborcza:19.76%
Liczba głosów ważnych:3 752
% głosów ważnych:95.96%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  236  6.29
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  51  1.36
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  414  11.03
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 079  28.76
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  125  3.33
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  54  1.44
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  258  6.88
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 400  37.31
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  135  3.60
  Komitety razem 3 752  100