A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Zawidów

Zawidów
brak 1.71% 2.41% 3.11% 3.80% 4.50% 5.20% 5.90% 6.60% 7.29% 7.99%
danych 2.40% 3.10% 3.79% 4.49% 5.19% 5.89% 6.59% 7.28% 7.98% 8.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 504
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:659
Liczba ważnych kart:659
Frekwencja wyborcza:18.81%
Liczba głosów ważnych:631
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 2.06%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 2 15.38 0.32
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 1 7.69 0.16
MAŃKOWSKA Ewa Maria 3 23.08 0.48
SKOWRON Zbigniew 1 7.69 0.16
KONOPKA Antoni Jacek 1 7.69 0.16
PILAWKA Tomasz 1 7.69 0.16
SAMBORSKI Tadeusz 0 0.00 0.00
JANIK Janina 0 0.00 0.00
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0 0.00 0.00
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 4 30.77 0.63