A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat zgorzelecki 

zgorzelecki
brak 1.71% 2.41% 3.11% 3.80% 4.50% 5.20% 5.90% 6.60% 7.29% 7.99%
danych 2.40% 3.10% 3.79% 4.49% 5.19% 5.89% 6.59% 7.28% 7.98% 8.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 513
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 432
Liczba ważnych kart:14 429
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:13 849
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:421
% 3.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zawidów 3 504  659  659  631  13  2.06
Zgorzelec 26 365  5 964  5 963  5 786  99  1.71
Bogatynia 19 634  3 664  3 662  3 511  83  2.36
Pieńsk 7 367  1 000  1 000  960  37  3.85
Sulików 4 902  918  918  863  57  6.60
Węgliniec 7 071  1 086  1 086  1 016  38  3.74
Zgorzelec 6 670  1 141  1 141  1 082  94  8.69
Ogółem 75 513  14 432  14 429  13 849  421  3.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 108 25.65 0.78
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 36 8.55 0.26
MAŃKOWSKA Ewa Maria 45 10.69 0.32
SKOWRON Zbigniew 17 4.04 0.12
KONOPKA Antoni Jacek 8 1.90 0.06
PILAWKA Tomasz 9 2.14 0.06
SAMBORSKI Tadeusz 21 4.99 0.15
JANIK Janina 38 9.03 0.27
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 14 3.33 0.10
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 125 29.69 0.90