A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Zawidów

Zawidów
brak 26.04% 27.79% 29.55% 31.30% 33.05% 34.81% 36.56% 38.31% 40.06% 41.82%
danych 27.78% 29.54% 31.29% 33.04% 34.80% 36.55% 38.30% 40.05% 41.81% 43.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 504
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:659
Liczba ważnych kart:659
Frekwencja wyborcza:18.81%
Liczba głosów ważnych:631
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:186
% 29.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 105 56.45 16.64
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 26 13.98 4.12
ZALEWSKA Anna Elżbieta 16 8.60 2.54
KŁOSOWSKI Sławomir 1 0.54 0.16
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 3 1.61 0.48
MACHAŁEK Marzena Anna 23 12.37 3.65
GIBAS Teresa Jadwiga 3 1.61 0.48
TYNIEC Jacek 6 3.23 0.95
MARCINIAK Wojciech 2 1.08 0.32
CZOCHARA Katarzyna Beata 1 0.54 0.16