A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Sopot

Sopot
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 145
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 420
Liczba ważnych kart:13 410
Frekwencja wyborcza:43.09%
Liczba głosów ważnych:13 232
% głosów ważnych:98.67%
Liczba głosów na listy komitetu:185
% 1.40%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 106 57.30 0.80
BUJANOWICZ Stanisława Helena 15 8.11 0.11
ADAMOWICZ Dariusz 39 21.08 0.29
DOMBROWSKI Bogdan 3 1.62 0.02
SZATKOWSKI Radosław Jan 7 3.78 0.05
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 4 2.16 0.03
KOSEWSKA Danuta Jolanta 6 3.24 0.05
SAHAJDAK Jadwiga 1 0.54 0.01
MIRONOWICZ Mirosław 0 0.00 0.00
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 4 2.16 0.03