A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Czeladź

Czeladź
brak 0.61% 1.06% 1.51% 1.96% 2.41% 2.86% 3.31% 3.76% 4.21% 4.66%
danych 1.05% 1.50% 1.95% 2.40% 2.85% 3.30% 3.75% 4.20% 4.65% 5.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 166
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 943
Liczba ważnych kart:5 942
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:5 774
% głosów ważnych:97.17%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 0.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 11 31.43 0.19
BANASIAK Aleksandra 7 20.00 0.12
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 5 14.29 0.09
KOŻUSZNIK Danuta Maria 1 2.86 0.02
BARTUSEK Mariola Beata 5 14.29 0.09
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 4 11.43 0.07
PILOT Andrzej Antoni 1 2.86 0.02
SZEMLA Mirosław Stanisław 0 0.00 0.00
KARASEK Bronisław 1 2.86 0.02
BRAMORA Artur Franciszek 0 0.00 0.00