A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat będziński 

będziński
brak 0.61% 1.06% 1.51% 1.96% 2.41% 2.86% 3.31% 3.76% 4.21% 4.66%
danych 1.05% 1.50% 1.95% 2.40% 2.85% 3.30% 3.75% 4.20% 4.65% 5.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:123 730
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 019
Liczba ważnych kart:27 016
Frekwencja wyborcza:21.84%
Liczba głosów ważnych:26 071
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:436
% 1.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzin 46 588  10 596  10 595  10 244  90  0.88
Czeladź 27 166  5 943  5 942  5 774  35  0.61
Wojkowice 8 530  1 850  1 849  1 741  24  1.38
Bobrowniki 9 781  2 185  2 185  2 113  85  4.02
Mierzęcice 6 127  1 023  1 023  978  50  5.11
Psary 9 625  2 048  2 048  1 971  43  2.18
Siewierz 10 161  2 103  2 103  2 024  101  4.99
Sławków 5 752  1 271  1 271  1 226  0.65
Ogółem 123 730  27 019  27 016  26 071  436  1.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 244 55.96 0.94
BANASIAK Aleksandra 63 14.45 0.24
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 27 6.19 0.10
KOŻUSZNIK Danuta Maria 17 3.90 0.07
BARTUSEK Mariola Beata 19 4.36 0.07
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 10 2.29 0.04
PILOT Andrzej Antoni 34 7.80 0.13
SZEMLA Mirosław Stanisław 5 1.15 0.02
KARASEK Bronisław 9 2.06 0.03
BRAMORA Artur Franciszek 8 1.83 0.03