A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Wojkowice

Wojkowice
brak 28.66% 29.96% 31.26% 32.55% 33.85% 35.15% 36.45% 37.75% 39.04% 40.34%
danych 29.95% 31.25% 32.54% 33.84% 35.14% 36.44% 37.74% 39.03% 40.33% 41.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 530
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 850
Liczba ważnych kart:1 849
Frekwencja wyborcza:21.69%
Liczba głosów ważnych:1 741
% głosów ważnych:94.16%
Liczba głosów na listy komitetu:725
% 41.64%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 569 78.48 32.68
SZUMILAS Krystyna Maria 23 3.17 1.32
OLBRYCHT Jan Marian 53 7.31 3.04
NYKIEL Mirosława 12 1.66 0.69
PLURA Marek Mirosław 9 1.24 0.52
KURANT Agnieszka 18 2.48 1.03
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 13 1.79 0.75
WNĘK Barbara Katarzyna 13 1.79 0.75
ZIĘTEK Jerzy Marek 14 1.93 0.80
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 1 0.14 0.06