A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Siewierz

Siewierz
brak 0.24% 0.28% 0.31% 0.35% 0.38% 0.42% 0.46% 0.49% 0.53% 0.56%
danych 0.27% 0.30% 0.34% 0.37% 0.41% 0.45% 0.48% 0.52% 0.55% 0.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 161
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 103
Liczba ważnych kart:2 103
Frekwencja wyborcza:20.70%
Liczba głosów ważnych:2 024
% głosów ważnych:96.24%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 1 20.00 0.05
MOROŃ Tomasz Andrzej 1 20.00 0.05
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 1 20.00 0.05
WASZKIELEWICZ Marian 0 0.00 0.00
DZIUDZIK Beata Jadwiga 0 0.00 0.00
MOLENDA Marlena Anna 1 20.00 0.05
PAJĄK Patrycja Magdalena 0 0.00 0.00
DADUŃ Marzena 1 20.00 0.05
BERNACKI Krzysztof Andrzej 0 0.00 0.00
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 0 0.00 0.00