A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Siewierz

Siewierz
brak 28.66% 29.96% 31.26% 32.55% 33.85% 35.15% 36.45% 37.75% 39.04% 40.34%
danych 29.95% 31.25% 32.54% 33.84% 35.14% 36.44% 37.74% 39.03% 40.33% 41.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 161
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 103
Liczba ważnych kart:2 103
Frekwencja wyborcza:20.70%
Liczba głosów ważnych:2 024
% głosów ważnych:96.24%
Liczba głosów na listy komitetu:580
% 28.66%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 468 80.69 23.12
SZUMILAS Krystyna Maria 12 2.07 0.59
OLBRYCHT Jan Marian 24 4.14 1.19
NYKIEL Mirosława 1 0.17 0.05
PLURA Marek Mirosław 4 0.69 0.20
KURANT Agnieszka 12 2.07 0.59
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 10 1.72 0.49
WNĘK Barbara Katarzyna 5 0.86 0.25
ZIĘTEK Jerzy Marek 33 5.69 1.63
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 11 1.90 0.54