A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Szczyrk

Szczyrk
brak 1.23% 1.47% 1.71% 1.95% 2.19% 2.43% 2.66% 2.90% 3.14% 3.38%
danych 1.46% 1.70% 1.94% 2.18% 2.42% 2.65% 2.89% 3.13% 3.37% 3.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 733
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 225
Liczba ważnych kart:1 224
Frekwencja wyborcza:25.88%
Liczba głosów ważnych:1 192
% głosów ważnych:97.39%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 1.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 11 52.38 0.92
GRABOWSKA Genowefa 6 28.57 0.50
POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0.00 0.00
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 2 9.52 0.17
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 2 9.52 0.17
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00