A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Cieszyn

Cieszyn
brak 0.10% 0.16% 0.21% 0.27% 0.32% 0.38% 0.43% 0.49% 0.54% 0.60%
danych 0.15% 0.20% 0.26% 0.31% 0.37% 0.42% 0.48% 0.53% 0.59% 0.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 432
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 610
Liczba ważnych kart:8 610
Frekwencja wyborcza:30.28%
Liczba głosów ważnych:8 369
% głosów ważnych:97.20%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 0.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 8 30.77 0.10
MOROŃ Tomasz Andrzej 1 3.85 0.01
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 1 3.85 0.01
WASZKIELEWICZ Marian 2 7.69 0.02
DZIUDZIK Beata Jadwiga 0 0.00 0.00
MOLENDA Marlena Anna 2 7.69 0.02
PAJĄK Patrycja Magdalena 3 11.54 0.04
DADUŃ Marzena 6 23.08 0.07
BERNACKI Krzysztof Andrzej 1 3.85 0.01
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 2 7.69 0.02