A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Cieszyn

Cieszyn
brak 28.47% 32.27% 36.06% 39.86% 43.65% 47.45% 51.25% 55.04% 58.84% 62.63%
danych 32.26% 36.05% 39.85% 43.64% 47.44% 51.24% 55.03% 58.83% 62.62% 66.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 432
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 610
Liczba ważnych kart:8 610
Frekwencja wyborcza:30.28%
Liczba głosów ważnych:8 369
% głosów ważnych:97.20%
Liczba głosów na listy komitetu:4 233
% 50.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 1 391 32.86 16.62
SZUMILAS Krystyna Maria 37 0.87 0.44
OLBRYCHT Jan Marian 2 670 63.08 31.90
NYKIEL Mirosława 54 1.28 0.65
PLURA Marek Mirosław 4 0.09 0.05
KURANT Agnieszka 18 0.43 0.22
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 23 0.54 0.27
WNĘK Barbara Katarzyna 13 0.31 0.16
ZIĘTEK Jerzy Marek 20 0.47 0.24
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 3 0.07 0.04