A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Wisła

Wisła
brak 28.47% 32.27% 36.06% 39.86% 43.65% 47.45% 51.25% 55.04% 58.84% 62.63%
danych 32.26% 36.05% 39.85% 43.64% 47.44% 51.24% 55.03% 58.83% 62.62% 66.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 294
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 167
Liczba ważnych kart:2 167
Frekwencja wyborcza:23.32%
Liczba głosów ważnych:2 130
% głosów ważnych:98.29%
Liczba głosów na listy komitetu:1 415
% 66.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 963 68.06 45.21
SZUMILAS Krystyna Maria 10 0.71 0.47
OLBRYCHT Jan Marian 369 26.08 17.32
NYKIEL Mirosława 34 2.40 1.60
PLURA Marek Mirosław 7 0.49 0.33
KURANT Agnieszka 4 0.28 0.19
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 5 0.35 0.23
WNĘK Barbara Katarzyna 6 0.42 0.28
ZIĘTEK Jerzy Marek 17 1.20 0.80
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 0 0.00 0.00