A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Goleszów

Goleszów
brak 0.10% 0.16% 0.21% 0.27% 0.32% 0.38% 0.43% 0.49% 0.54% 0.60%
danych 0.15% 0.20% 0.26% 0.31% 0.37% 0.42% 0.48% 0.53% 0.59% 0.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 543
Liczba ważnych kart:2 543
Frekwencja wyborcza:24.58%
Liczba głosów ważnych:2 467
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 0.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 2 12.50 0.08
MOROŃ Tomasz Andrzej 1 6.25 0.04
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 2 12.50 0.08
WASZKIELEWICZ Marian 2 12.50 0.08
DZIUDZIK Beata Jadwiga 2 12.50 0.08
MOLENDA Marlena Anna 2 12.50 0.08
PAJĄK Patrycja Magdalena 3 18.75 0.12
DADUŃ Marzena 2 12.50 0.08
BERNACKI Krzysztof Andrzej 0 0.00 0.00
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 0 0.00 0.00