A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Zebrzydowice

Zebrzydowice
brak 28.47% 32.27% 36.06% 39.86% 43.65% 47.45% 51.25% 55.04% 58.84% 62.63%
danych 32.26% 36.05% 39.85% 43.64% 47.44% 51.24% 55.03% 58.83% 62.62% 66.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 229
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 589
Liczba ważnych kart:2 588
Frekwencja wyborcza:25.31%
Liczba głosów ważnych:2 501
% głosów ważnych:96.64%
Liczba głosów na listy komitetu:904
% 36.15%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 382 42.26 15.27
SZUMILAS Krystyna Maria 18 1.99 0.72
OLBRYCHT Jan Marian 382 42.26 15.27
NYKIEL Mirosława 10 1.11 0.40
PLURA Marek Mirosław 3 0.33 0.12
KURANT Agnieszka 5 0.55 0.20
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 7 0.77 0.28
WNĘK Barbara Katarzyna 74 8.19 2.96
ZIĘTEK Jerzy Marek 21 2.32 0.84
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 2 0.22 0.08