A  A+ A+

Miasto Lubliniec

Lubliniec
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 055
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 602
Liczba ważnych kart:4 601
Frekwencja wyborcza:24.15%
Liczba głosów ważnych:4 426
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne