A  A+ A+

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  0.00
Boronów 2 764  436  436  425  0.00
Ciasna 6 904  789  789  741  0.00
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  0.00
Kochanowice 5 696  980  980  937  0.00
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  0.00
Pawonków 5 321  760  760  731  0.00
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  0.00
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne