A  A+ A+

Gmina Boronów

Boronów
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:436
Liczba ważnych kart:436
Frekwencja wyborcza:15.77%
Liczba głosów ważnych:425
% głosów ważnych:97.48%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne