A  A+ A+

Gmina Herby

Herby
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 928
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 134
Liczba ważnych kart:1 134
Frekwencja wyborcza:19.13%
Liczba głosów ważnych:1 088
% głosów ważnych:95.94%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne