A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Bojszowy

Bojszowy
brak 2.89% 2.96% 3.02% 3.09% 3.16% 3.23% 3.29% 3.36% 3.43% 3.49%
danych 2.95% 3.01% 3.08% 3.15% 3.22% 3.28% 3.35% 3.42% 3.48% 3.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 827
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 743
Liczba ważnych kart:1 741
Frekwencja wyborcza:29.91%
Liczba głosów ważnych:1 699
% głosów ważnych:97.59%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 3.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 42 82.35 2.47
GRABOWSKA Genowefa 4 7.84 0.24
POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0.00 0.00
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 1 1.96 0.06
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 1 1.96 0.06
TOMCZAK Kamilla 3 5.88 0.18