A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Poręba

Poręba
brak 1.13% 1.45% 1.78% 2.10% 2.42% 2.75% 3.07% 3.39% 3.71% 4.04%
danych 1.44% 1.77% 2.09% 2.41% 2.74% 3.06% 3.38% 3.70% 4.03% 4.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 458
Liczba ważnych kart:1 458
Frekwencja wyborcza:20.16%
Liczba głosów ważnych:1 396
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:51
% 3.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 27 52.94 1.93
GRABOWSKA Genowefa 4 7.84 0.29
POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0.00 0.00
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 10 19.61 0.72
MIKA Monika Katarzyna 5 9.80 0.36
KULWAS Daniel Marcin 2 3.92 0.14
SOSIN Olga Anna 1 1.96 0.07
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 2 3.92 0.14