A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Zawiercie

Zawiercie
brak 1.13% 1.45% 1.78% 2.10% 2.42% 2.75% 3.07% 3.39% 3.71% 4.04%
danych 1.44% 1.77% 2.09% 2.41% 2.74% 3.06% 3.38% 3.70% 4.03% 4.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 471
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 321
Liczba ważnych kart:8 321
Frekwencja wyborcza:19.59%
Liczba głosów ważnych:8 072
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:317
% 3.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 161 50.79 1.99
GRABOWSKA Genowefa 59 18.61 0.73
POTOCKI Andrzej Tadeusz 12 3.79 0.15
FORNALCZYK Elżbieta 12 3.79 0.15
KLEPACZ Witold Janusz 34 10.73 0.42
MIKA Monika Katarzyna 10 3.15 0.12
KULWAS Daniel Marcin 4 1.26 0.05
SOSIN Olga Anna 7 2.21 0.09
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 5 1.58 0.06
TOMCZAK Kamilla 13 4.10 0.16