A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Żarnowiec

Żarnowiec
brak 1.13% 1.45% 1.78% 2.10% 2.42% 2.75% 3.07% 3.39% 3.71% 4.04%
danych 1.44% 1.77% 2.09% 2.41% 2.74% 3.06% 3.38% 3.70% 4.03% 4.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 849
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:824
Liczba ważnych kart:824
Frekwencja wyborcza:21.41%
Liczba głosów ważnych:796
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 1.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 7 77.78 0.88
GRABOWSKA Genowefa 2 22.22 0.25
POTOCKI Andrzej Tadeusz 0 0.00 0.00
FORNALCZYK Elżbieta 0 0.00 0.00
KLEPACZ Witold Janusz 0 0.00 0.00
MIKA Monika Katarzyna 0 0.00 0.00
KULWAS Daniel Marcin 0 0.00 0.00
SOSIN Olga Anna 0 0.00 0.00
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0 0.00 0.00
TOMCZAK Kamilla 0 0.00 0.00