A  A+ A+

Miasto Kazimierza Wielka

Kazimierza Wielka
brak 14.58% 15.14% 15.69% 16.25% 16.81% 17.37% 17.92% 18.48% 19.04% 19.59%
danych 15.13% 15.68% 16.24% 16.80% 17.36% 17.91% 18.47% 19.03% 19.58% 20.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 839
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 276
Liczba ważnych kart:2 276
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:2 169
% głosów ważnych:95.30%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  340  15.68
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.18
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  20  0.92
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  180  8.30
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  570  26.28
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  41  1.89
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  60  2.77
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  116  5.35
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  317  14.62
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  521  24.02
  Komitety razem 2 169  100